مسافر فوکوشیما

در اوایل روزهای سال 2011 سخت ترین و اندوهگین ترین زمستان برای مردمان ژاپن بود، هنگامی که در شرق این کشور با به وجود آمدن زلزله ی 10 ریشتری امواج خروشان اقیانوس آرام را به ساحل این کشور هدایت کرد.
به وجود آمدن این سونامی باعث 2 انفجار در نیروگاه برق دایچی در فوکوشیما شد و امواج رادیواکتیو مناطق زیادی را آلوده کرد.
خبرنگار ایرانی افشین والی نژاد هشت سال پس از سونامی 2011 ژاپن و انفجار نیروگاه اتمی فوکوشیما از سر وظیفه و احساس به تجزیه و تحلیل این بحران میپردازد.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست