مریم جزیره هنگام

ضمن معرفی شرایط جغرافیایی و نوع زندگی مردم در جزیره هنگام، زندگی روزانه دو شخصیت اصلی خود "مریم مهردیرستانی" و "احمد احمدی" را که عمدتاً از طریق صید ماهی روزگار می‌گذرانند به نمایش می‌گذارد‌. این جزیره در نزدیکی جزیره قشم واقع شده است.‌

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

این پیکان

این پیکان