مرثیه یک انقلابی رومانتیک برای جذابیت آشکار بورژوازی

«مرثیه یک انقلابی رمانتیک برای جذابیت آشکار بورژوازی» فیلم مستند کوتاهی است،که با همکاری مشترک بهمن کیارستمی و داریوش غریب زاده با موضوع داستان کشتی رافائل ساخته شد.
آن یک کشتی نبود، رافائل شهری بود شناور بر آب، شهری غریبه و شرمگین، او از کجا می آمد؟ رافائل کشتی بسیار زیبا که در  دهه 50 شمسی از ایتالیا خریداری شد.
بسیاری از ایتالیائی ها از فروش آن به ایران متأسف بودند و متعرض به فروش این میراث فرهنگی خود. رافائل انقلاب و سپس جنگ را تجربه کرد. اکنون رافائل کجاست؟

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین