لیلی کجاست

لیلی کجاست پرتره و زندگینامه "محمد‌رضا درویشی" است که قریب به 25 سال به تحقیق در موسیقی نواحی پرداخته و کتاب‌های مرجع ارزنده‌ایی در این باره تالیف نموده است.
در این فیلم آقایان احمد رضا احمدی، احسان نراقی، کیهان کلهر و همچنین رضا معطریان عکاس همیشه همراه او نیز حضور دارند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین