قلمرنج

فیلم از زبان شخصیت‌های برجسته داستان ‌و نویسندگی ایران از جمله محمود دولت آبادی‌، زنده یاد منوچهر آتشی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و... درباره شخصیت زندگی و ویژگی‌های برجسته آثار احمد محمود بحث می‌کند و این اظهارات رو به دوربین را نریشن همراه با تصاویر سیاه و سفید مستند از احمد محمود جایزه گرفتن‌ها و تحسین شدن‌ها و... کامل می‌کند.

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

اولین در از آسمان

اولین در از آسمان

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست