قلمرنج

فیلم از زبان شخصیت‌های برجسته داستان ‌و نویسندگی ایران از جمله محمود دولت آبادی‌، زنده یاد منوچهر آتشی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و... درباره شخصیت زندگی و ویژگی‌های برجسته آثار احمد محمود بحث می‌کند و این اظهارات رو به دوربین را نریشن همراه با تصاویر سیاه و سفید مستند از احمد محمود جایزه گرفتن‌ها و تحسین شدن‌ها و... کامل می‌کند.

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین