قزوین کتابت، خوشنویسی، فرهنگنامه

مستند قزوین کتابت، خوشنویسی ، فرهنگنامه  ضمن نگاهی گذرا به قلم نی و قلمتراش که از شهرهای بیهق ، جرجان ، دزفول و زنجان تهیه می شده است مروری بر هنرمندان خطاط قزوین به عنوان مهد این هنر می اندازد از جمله هنرمندانی که از آثار آنها یاد می شوند : زکریای قزوینی ، حمدالله مستوفی ، عبید زاکانی ، میرعماد ، عمادالکتاب و استاد احمد احصایی ست.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی