فرخی یزدی

 «فرخی یزدی» مستند پرتره ای است درباره شاعر بزرگ سرزمین ایران به نام فرخی یزدی. گروه سازنده «فرخی یزدی» برای ساخت این فیلم به یزد سفر کردند و از خانه فرخی یزدی دیدن کردند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین