عین غول های قدیمی

«عین غول‌های قدیمی»درباره‌ شاعری عجیب و برجسته است. محمد‌باقر کلاهی‌اهری تا به حال بیش از ۱۶ کتاب شعر سروده و طرح‌های بیشماری را نقاشی کرده است. چرا او برای چاپ کتاب‌ها و نشر طرح‌هایش به شکلی مستقیم  عمل نکرده است؟
فیلم‌ساز با این سوال فرعی به جهان شاعرانه‌ی وی نقب می‌زند. جهان مردی که با دغدغه‌های قرن بیستمی، در دل افسانه‌ها، کنار غول و جن و پری نشسته؛ از خودش و آنها سخن می‌گوید.
مستند «عین غول‌های قدیمی» در رابطه با دنیای شاعری عجیب می باشد که در دل افسانه‌ها زندگی می‌کند اما دغدغه‌های دنیای امروزی را دارد.

 


  

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست