شیر صحرا

روایتی از زندگی و فعالیت‌های شهید "سرلشگر حسن آبشناسان" شامل فرازهایی از زندگی ایشان مثل‌: دوران دانشکده افسری، فعالیت های ورزشی و مدال آوری‌، شرکت در جبهه‌ها‌، دستگیری از ضعفا‌.

 

 

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین