شکارچی

ضمن گفتگو با شکارچیان و مرور تصاویر آرشیوی مربوط به شکار غیرمجاز و اعمال غیرانسانی که برخی نسبت به حیات وحش روا داشته اند ، به بازنمایی شکارچیانی می پردازد که از شکار دست کشیده و راجع به علل و انگیزه های خود سخن می گویند.

 

 

 

توجه: این فیلم صحنه هایی دارد که ممکن است، مناسب مشاهده همگان نباشد.

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی