شبیه مضحک

مستند شبیه مضحک معرفی تعزیه یا شبیه شاد و مضحک ، سیر تحول در دوره قاجار. معرفی یک گونه این شبیه در میبد یزد ، ریشه یابی در نمایشهای سنتی ایرانی به ویژه سیاه بازی ، میر نوروزی و حاکم چند شبه است.  این مستند همراه است با روایتی داستانی از نگاه کارگردان ( نگاهی طناز و کمدی )

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی