شاعر بهشتی

مستندی درباره‌ی واخوشتی شاعر و ایران‌شناس مشهور گُرجی است و زندگی و شخصیت وی را از زبان ادیبان و روزنامه نگاران گرجی بیان می‌کند. 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی