سینما و دیگر هیچ

این مستند تاریخ سینمای ایران را از ابتدا مرور کرده با استفاده از نظر کارشناسان تاریخ و سینما‌ و همچنین فیلم‌های آرشیوی مربوط به طهران قدیم، اسناد و اطلاعات مناسبی در اختیار بیننده می‌گذارد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی