ساحل پاسفیک

 "ساحل پاسیفیک" به این موضوع می پردازد که در ساحل اقیانوس آرام درلس‌آنجلس به ازاء هر سرباز آمریکایی کشته شده در عراق یک صلیب کاشته‌اند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

اعتراض خاموش

اعتراض خاموش

مرده پیچ

مرده پیچ