زن و حیوان

دریافت جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره لوکارنو ۱۹۶۲

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست