رئیس الوزرا

 فیلم رئیس الوزا به بررسی زندگی سیاسی اجتماعی احمد قوام السلطنه با تمرکز بر دوره چهارم نخست وزیری او می پردازد. 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی