دو زن

این مستند از طریق همراهی و گفتگو با دو زن روستایی شمال کشور بخشی از تلاش آنها را برای چیدن سبزی کوهی و شالیکاری به منظور کسب معاش اندک روزانه به تصویر می کشد .

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی