دختر فرمانفرما

مریم فیروز خواهر نصرت الدوله فیروز و دختر عبدالحسین فرمانفرما (نوه عباس میرزا، حاکم، وزیر و رئیس‌الوزرای معروف دوره قاجار و از متمولین طراز اول ایران) زندگی پرفراز و نشیبی را در زندگی خصوصی و حیات اجتماعیش از سر گذرانده است این فیلم روایتگر این فراز و فرودها از زبان خودش در سن 95 سالگی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

اولین در از آسمان

اولین در از آسمان

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست