خون است دلم برای ایران

خون است دلم برای ایران، پرتره دکتر "منوچهر ستوده" استاد تاریخ ایران است‌.
آثار ایشان از طرف استاد شفیعی کدکنی این‌طور ارزیابی شده‌است‌: از این پس هرکس بخواهد در تاریخ تحقیق کند قطعا یکی از منابع و مدارک مهمش استناد به پژوهش های ایشان است.دکتر ستوده در رشته جغرافیای تاریخی تلاش بسیار کرد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین