خانه سینما

فراز و نشیب های خانه سینما ( نهاد صنفی سینماگران ) بین سالهای 1390 الی 1392 که این نهاد دچار مشکلاتی شد و باعث تعطیلی این نهاد به مدت دو سال شد .در این مستند بسیاری از چهره های مشهور سینما و مدیران فرهنگی وقت حضور دارند.

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین