خاطره نی آوران

مستند خاطره نی آوران به بررسي روزگاران كهن ده شميرانات و منطقه نياوران مي‌پردازد و در كنار مشاهده مردم‌شناسانه مردمان اين منطقه به مجموعه كاخ‌های نياوران نيز توجهي ويژه دارد. حوادث كاخ نياوران و تسخير آن درجريان انقلاب هم دراين فيلم مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین