جهله

فرایند تولید نوعی کوزه در میناب و استان هرمزگان که به عنوان یکی از ادوات کوبه ای در گروه سازهای موسیقی بندری نواخته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی