جایی برای بودن

 فیلم مستند جایی برای بودن ، به پدیده ی بوق زدن! می‌پردازد و اینکه در شهر بزرگی مثل تهران، استفاده غلط از ابزاری بنام بوق، چه مُعضلاتی را برای اهالی این کلان شهر بوجود آورده است . همچنین به خطرات آلودگی صوتی، برای زندگی شهری اشاره می شود.

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین