بندِ آب، بندِ خاک

بندِ آب، بندِ خاک نشان می دهد از اواخر دهه سی دریاچه هامون رو به خشکی می نهد . گاهی پر از آب و گاهی کم آب می شود . در دو سال اخیر روند خشکسالی شدت گرفته و اکنون دریاچه هامون کاملا خشک است.
از دهه 30 گروهی از مردمان سیستان به علت خشکسالی به استان گلستان و استان مازندران مهاجرت کردند و هنوز روند مهاجرت ادامه دارد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی