بلندی های تات نشین

نگاهی به زندگی قوم تات در ایران و آئین ، فرهنگ ، زبان و تاریخ آنها . این قوم دارنده کهن ترین زبان ایرانی و آنچه تحت عنوان فهلویات ( پهلویات ) نام برده می شوند ، هستند . در این مستند نیز به مراسم و بازی های محلی آنها هم پرداخته می شود.

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین