برسد به دست آقای بنان

در این مستند، زندگی شخصی و هنری غلامحسین بنان، استاد نامدار و خلاق آواز ایران، به واسطه نامه ای که به او نوشته می شود مورد بررسی قرار می گیرد.
این فیلم که اولین تجربه فیلمسازی کارگردان آن است، بنان را از نگاه پریدخت آور (همسر بنان)، هومن صدر (پسرخوانده بنان)، کاوه دیلمی (از تنها شاگردان بنان)، استاد ایرج خواجه امیری، مزدا انصاری، حریرشریعت زاده و همچنین گروه دنگ شو به بیننده معرفی می کند.
همچنین صحبتهای خود بنان، استاد شجریان و... را در برمی گیرد.

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین