این مرد نیچه نیست

این مرد نیچه نیست. در این فیلم پای سخن عبدالعلی دستغیب، منتقد ادبی، نویسنده و مترجم، می نشینیم. چهره های مشهور ادبیات ایران همچون شمس لنگرودی، امین فقیری، پوران فرخزاد و دیگران از دستغیب می گویند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

این پیکان

این پیکان