ایران سرزمین ادیان

 مستند ایران سرزمین ادیان  ما را به دنیای پر رمز و راز مذاهب در ایران می برد و بدون استفاده از گفتار و با فرمی تجربی عبادت گاه های رسمی و توحیدی کشور را نشان می دهد. در این فیلم شاهد مراسم آئینی در مسجدها، کلیساها وتکایا و آتشکده ها هستیم که به شکل تازه ایی در کنار هم قرار گرفته اند و در نگاهی کلی مستند ایران سرزمین ادیان مجموعه ی  زیبایی از ادیان الهی و مراسم آئینی که در ایران کنار هم حیات معنوی واحدی را تشکیل می دهند را نمایشگر است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی