ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی" این مستند داستان زندگی آخرین ساکنان هورالعظیم می باشد، با کشف و حفر میدان نفتی آزادگان و ساخت سد کرخه، قسمت بزرگی از تالاب «هورالعظیم» واقع در این ناحیه از بین رفت.
با خشک شدن این تالاب تنها منبع اقتصادی مردم این منطقه دگرگون شد و باعث مهاجرت عده ی زیادی از هورنشینان به شهر های مجاور شد.
این مستند مخاطب را با یکی از زیباترین و سحرانگیزترین تالاب های جهان آشنا می کند و از دلایل خشک شدن آن که بیش از 90 درصد سازه های انسانی و فعالیت های آنان هست میگوید، اما باقی مانده اندک تالاب همچنان زیبایی منحصر به فردی برای گردشگران دارد.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست