اوسیا

اوسیا از 15 سال پیش قنات زارچ طولانی ترین قنات دنیا به طول 84 کیلومتر و قدمت 2500 سال مورد توجه سازمان یونسکو قرار گرفت . تا در زمره یکی از آثار معتبر جهانی به ثبت برسد اما ورود فاضلاب بیمارستانی ، صنعتی و خانگی حیات قنات را با بحران مواجه ساخته است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست