انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

این فیلم به نحوه کشته شدن کامران نجات الهی استاد یار دانشگاه امیرکبیر در روزهای انقلاب می‌پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

این پیکان

این پیکان