آیت الله

آیت الله روایتی است از زندگی آقای خویی از تولد تا وفات. این مستند به زندگی سید ابولقاسم موسوی خوبی می پردازد که ایشان از تاثیرگذارترین و پر مقلدترین مراجع تقلید جوامع شیعه به حساب می روند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین