درباره اکران

اکران اینترنتی هم زمان در ایران و جهان

1 مرداد ماه، اکران اینترنتی فیلم مستند " صحنه هایی از یک جدایی " در سایت هاشور آغاز می‌شود.

شیوه‌‌ای دیگر دیدن، شعار ما در هاشور است. امیدواریم تداوم اکران اینترنتی که راه ارتباطی جدیدی است بین سینمای مستقل و مخاطبان آن، فرصتی را فراهم آورد که تولید و توزیع به یک چرخه کامل بدل گردد.

امیدواریم در آمد حاصل از نمایش فیلم در این شیوه‌ی اکران سینمای مستقل را زنده‌تر و پویا‌تر نگه دارد.