زغال

درباره اکران

اکران اینترنتی هم زمان در ایران و جهان 5 شهریور ماه

اکران اینترنتی فیلم "زغال" در سایت هاشور آغاز می‌شود.

شیوه‌‌ای دیگر دیدن، شعار ما در هاشور است. امیدواریم تداوم اکران اینترنتی که راه ارتباطی جدیدی است بین سینمای مستقل و مخاطبان آن، فرصتی را فراهم آورد که تولید و توزیع به یک چرخه کامل بدل گردد.

امیدواریم در آمد حاصل از نمایش فیلم در این شیوه‌ی اکران سینمای مستقل را زنده‌تر و پویا‌تر نگه دارد.