اشتراک

با خرید اشتراک، شما میتوانید در مدت اشتراک به تمام فیلم های گنجینه هاشور دسترسی داشته باشید.

اما تماشای فیلم های اکران اینترنتی و شب های مستند، فقط با خرید بلیت امکانپذیر است.

30,000 تومان معادل 30 روز
60,000 تومان معادل 60 روز
75,000 تومان معادل 90 روز
110,000 تومان معادل 180 روز
200,000 تومان معادل 365 روز

بسته های ویژه

یادبود هوشنگ میرزایی
خرید پکیج تماشای فیلم های ( روناک، سازنه، ژین، تفتان، دلتنگی های یک شهر،  چیزی شبیه چشمهایم، با خدا می رقصم و سپیدار ) اثر هوشنگ میرزایی

انتخاب درگاه پرداخت

دسته بندی در هاشور

اتاق امن

اتاق امن

شهرزاد

شهرزاد

نسیه و نقد

نسیه و نقد