زنبوردار

این فیلم روایت‌گر زندگی یک زنبوردار پیر در کوهستانی بکر است که با تنها یادگار فرزندش گذران زندگی می‌کند. محمد طالبی و انجمن سینمای جوانان کاشان تهیه‌کنندگی این اثر را بر عهده داشته‌اند.

دسته بندی در هاشور

خرمگس

خرمگس

ترجمه افول

ترجمه افول

اس

اس