تیری در تاریکی

یه شب اینجا یه پلیس و یه زندونی رو سوار کردم، جسارتا زندونیه شبیه تو بود.

دسته بندی در هاشور

چندش

چندش

مانع بسته شدن در نشوید

مانع بسته شدن در نشوید

من قدیمی هستم

من قدیمی هستم