یک آن

فیلم درباره پدیده اسیدپاشی به عنوان وسیله‌ای برای دزدی است. تصور عمومی این است که اسیدپاشی وسیله‌ای برای انتقامجویی ناموسی است و بیشتر زنان قربانی آن هستند. اما قربانیانی که در این فیلم می‌بینیم مردان جوان و خانواده‌داری اند که توسط‌ سه نوجوان پانزده ساله و پیرمردی که گویا تحریک کننده آنها بوده است مورداسید پاشی قرار گرفته اند. یک آن، حکایت این ماجراست.

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان