گورستان ارامنه

مستند گورستان ارامنه با تصویری از آثار باستانی و مقبره‌ های قدیمی ارامنه آغاز می‌شود. در این مستند به تاریخچه حضور ارامنه در ایران که به زمان هخامنشیان بر می‌گردد، تشکیل کوی ارمنیان، گورستان آنها و آثار هنری ارامنه پرداخته می شود.

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان