گام های یک دست

جوانی معلول بدون دو پا و یک دست قصد دارد از برج میلاد (ششمین برج بلند دنیا) صعود کند و این رکورد را در گینس به ثبت برساند.

 

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده