کلیسائی در بازار

"کلیسایی در بازار" مستندی است درباره هم زیستی طولانی و مسالمت مسلمانان و مسیحیان ساکن محله شاپور و هم زمان  به گوشه هایی از مراسم بزرگداشت «گئورگ مقدس» و سالمندانی که در این کلیسا ساکن اند می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست

کلیسائی در بازار

کلیسائی در بازار