کلیسائی در بازار

"کلیسایی در بازار" مستندی است درباره هم زیستی طولانی و مسالمت مسلمانان و مسیحیان ساکن محله شاپور و هم زمان  به گوشه هایی از مراسم بزرگداشت «گئورگ مقدس» و سالمندانی که در این کلیسا ساکن اند می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

زن و حیوان

زن و حیوان

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی