کانون

فیلم مستند " کانون" پایان نامه دکترای خاطره خدایی است که برای تهیه آن با دهها هنرمند و کاربران و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصاحبه شده است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی