پیرنیا باغبان گل‌ها

 

 

این مستند به زندگی زنده‌یاد داوود پیرنیا می پردازد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اختاپوس

اختاپوس

پیرنیا باغبان گل‌ها

پیرنیا باغبان گل‌ها

مرا ببوس

مرا ببوس