پهلوان و خرقه

زندگی و زمانه پهلوانی دوره‌گرد در کرمانشاه ست که پس از دیدن جدش در خواب که از او می خواهد خرقه پهلوانی اش را پیدا کند، از آن شب تمام زندگی او صرف پیدا کردن این خرقه  شده است حتی بر اثر این دوره‎گردی از همسرش طلاق گرفته‏‌است و پسر بزرگش مخالف این شغل پدر است و ...

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی