پهلوان و خرقه

زندگی و زمانه پهلوانی دوره‌گرد در کرمانشاه ست که پس از دیدن جدش در خواب که از او می خواهد خرقه پهلوانی اش را پیدا کند، از آن شب تمام زندگی او صرف پیدا کردن این خرقه  شده است حتی بر اثر این دوره‎گردی از همسرش طلاق گرفته‏‌است و پسر بزرگش مخالف این شغل پدر است و ...

 

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده