پسران سندباد

داستان این مستند درباره سفر ماریون کاپلان٬ زن عکاسی است که چهل سال پیش با مردان دریا همراه می‌شود تا مقاله ای درباره سفر کشتی های بادبانی که از خلیج فارس به افریقا می‌رفتند بنویسد. این مسیر قدیمی ترین مسیر تجارت دریایی جهان است. اما مردان خلیج فارس هیچ گاه زنی را با خود همراه نمی‌کردند چون از پدرانشان شنیده بودند حضور یک زنِ تنها در کشتی بدشانسی می آورد. اما ماریون را با خود بردند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

چرخ ناکوک

چرخ ناکوک

زمستان یورت

زمستان یورت