پریچهر

روایتی از زندگی و کار پریچهر نامدار فریدونی، نقاش معاصر ایران.

او از اولین دانش آموختگان رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی