پریخوانی

«خواب‌گردی در هزاره‌های گمشده‏ قلعه‏ای تو در تو... روزگاری شهری کهن بود، روزگاری معبدی؛ پلکانش تا نور... روزگاری دژی مستحکم... خشت‏هایش هخامنشی، بامش اشکانی، برج‌هایش ساسانی بر فراز تپه‌ای عیلامی... مردمانش رفتند...»


 مستند پریخوانی  با رویکردی شاعرانه و اساطیری و تاریخی به " نارین قلعه " ی میبد می پردازد . قدمت این قلعه به دوران کهن باز می گردد . قلعه بر فراز تپه ای عیلامی بنا شده است . هنوز خشت های هخامنشی را میان دیوارهایش می توان دید . در دورانی معبد بوده و در دورانی دژی مستحکم و دورانی دیگر قلعه ای نظامی و مقر پادشاهی . بسیاری از دیوارهای این بنای عظیم خشتی از میان رفته است و تنها دیوارها و شاه نشین نیمه از آن باقی مانده است .

دراماتیک‌ترین اتفاقات تاریخی قلعه‌ای در میبد در فیلم «پریخوانی» به تصویر کشیده شده است. خون‌هایی که در قلعه ریخته شده، آدم‌هایی که کور شدند، مغولانی که در قلعه را نگشودند و مردمانی که خیانت کردند. ما با نوعی خوابگردی میان این زمان‌ها در رفت و آمدیم.

 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود