پاستای ایرانی

فيلمساز كشورش ايران را براي تحصيل در ايتاليا ترک می كند. زمانی كه وارد شهر رم ميشود با دانشجويان ايرانی زيادی آشنا می‌شود كه در بين آنها امين شخصيت جالبی دارد و تبديل به سوژه اصلی فيلم می‌شود.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست

کلیسائی در بازار

کلیسائی در بازار