همه نیمه من

نهال و آتوسا دچار اختلال هویت هستند و در تلاش اند تا به هویت اصلی خود برسند. آنها می خواند تغییر جنسیت انجام دهند و در این راه شهرزاد آنها را راهنمایی می کند.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

همه نیمه من

همه نیمه من