هجوم آب

این مستند گزارشی از روزهای بعد از سیل فروردین شیراز و کمک های گروه های جوان امدادی است.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

چرخ ناکوک

چرخ ناکوک

زمستان یورت

زمستان یورت